Kommunikation med Resultat®

Kommunikation med Resultat® är konsten att kombinera kreativitet med förståelse och engagemang för våra kunders marknadsföringsprocesser, och kunna skapa och producera kommunikationslösningar som är hållbara över lång tid och stärker våra kunders marknadsföring.  Våra ledord är förståelse, engagemang, kreativitet och effektivitet.

Förståelse

Ofta handlar det om att förenkla svåra komplicerade budskap så att de blir övertygande och enkla för målgruppen att ta till sig och förstå. Vi är vana att kombinera kundernas specialistkunskaper med förståelse för hur deras marknadsföringsprocesser fungerar och skapa bra och fungerande kommunikationslösningar som är enkla för målgruppen att ta till sig och förstå.

Engagemang

Att samarbeta med oss ska vara givande, roligt och enkelt. Våra medarbetare är utvalda för sitt engagemang och vilja att göra ett bra jobb och hitta lösningar som leder till ett bra resultat för våra kunder.

Kreativitet

Vi lägger stor vikt vid den kreativa fasen i ett projekt, men låter aldrig kreativiteten bli styrande. Kreativitet och strategi måste alltid gå hand i hand. Konkret handlar det om att utveckla och förenkla budskap och koncept och skapa kommunikationslösningar som är hållbara över lång tid och stärker våra kunders marknadsföring.

Effektivitet

Workbox har 12 medarbetare och väl inarbetat nätverk med olika specialister och samarbetspartners som garanterar att vi på ett betryggande sätt kan hjälpa våra kunder med alla typer av kommunikationsuppdrag. Vi kan snabbt sätta in de resurser som krävs för att skapa och producera marknadsmaterial och webbtjänster inom överenskomna tidplaner och budgetramar med hög kvalitet.