ABB Control Technologies – Marknadsföringsmaterial till branschmässa

I april 2012 var ABB Control Technologies med på branschmässan Automation and Power World i Houston, Texas. Under mässan visade ABB upp sitt automationssystemet System 800xA.

Vad vi gjort

Workbox har hjälpt ABB Control Technologies att ta fram informations- och marknadsmaterial för automationssystemet System 800xA till mässan i Texas.

I Workbox:s uppdrag ingick grafisk form, layout, fotografering, språklig genomgång och kontroll av tre övergripande produktbeskrivningar av System 800xA.

Även övrigt material som power point-presentationer och trycksaker med beskrivningar av specifika funktioner och produkter togs fram av Workbox.

ABB Control Technologies

ABB Control Technologies är en enhet inom ABBs division Process Automation. Enheten ansvarar för utveckling, marknadsföring och försäljning av automationsprodukter – hård- och mjukvara – och har automationsprodukter för alla typer av industrier.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.