3nine – Kampanj för att skapa ren och hälsosam arbetsmiljö

3nines oljedimavskiljare bygger på en avancerad teknik för att avskilja oljedimma och oljerök inom metallindustrin. Med en patenterad lösning baserad på centrifugalseparering är 3nines produkter nästintill underhållsfria. Detta på grund av att tekniken inte samlar partiklar men separerar dem ifrån luft. Detta innebär att man har den högsta reningsgraden på marknaden, och bidrar därför till en ren och hälsosam arbetsmiljö. Uppdraget var att lansera produkten i samband med Hannovermässan.

Vad vi gjort

Idé och produktion av kampanjmaterial för lansering av den nya oljedimavskiljaren

Om 3nine

3nine är ett svenskt utvecklingsbolag som utvecklar lösningar för rening av processluft. Företaget har tagit fram en patenterad lösning för för att avskilja oljedimma och oljerök inom metallindustrin och skapa en renare luft och miljö.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Ulf Casselgård, projektledare
E-post: ulf.casselgard@workbox.se
Telefon: 08-634 02 40