Lanserar en ny generation instrument för blodanalys

Boule Medical marknadsför olika instrument för blodanalys under varumärkena Swelab och Medonic. Under hösten 2014 lanserar man en helt ny generation instrument. De nya instrumenten har en helt ny mjukvara, hårdvara och design. Man behåller och stärker greppet med den unika funktionen MPA, som innebär att man på 50 sek kan få fram över 20 olika parametrar ur ett litet blodprov i fingret.

Vad vi gjort

Workbox har tagit fram ett lanseringsmaterial som presenteras för distributörer och kunder i samband med Medica-mässan i Tyskland, november 2014. Det består av sälj-, utställnings- och utbildningsmaterial som är framtaget i både tryckt och digital form. Samtidigt har respektive varumärke fått nya grafiska uttryck som speglar deras image och värdegrund.

Resultat

Workbox har förutom de rent tekniska argumenten tagit fram argument som lyfter fram de två varumärkenas olika och unika egenskaper och framförallt fokuserar på att möta respektive konkurrenters argument.

Fokus har varit att hitta de värdebaserade argument där Boules varumärken och instrument är starkare än konkurrenterna på marknaden. De två varumärkena Swelab och Medonic skiljer sig inte bara åt budskapsmässigt utan också i hur marknadsmaterialet ser ut.

Om Boule Medical

Boule är sedan juni 2011 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Boule Medical marknadsför avancerade system inom bloddiagnostik och innefattar såväl instrument som förbrukningsartiklar i över 100 länder.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Ulf Casselgård, Projektledare
E-post: ulf.casselgard@workbox.se
Telefon: 021-17 17 63