Dematek – Ny grafisk profil och kommunikationsstrategi

Inför Underhållsmässan i Göteborg 2014 fick Workbox i uppdrag att ta fram idéer kring hur Demateks Service erbjudande kunde presenteras. Resultatet blev Trygga Lyft.

Under 2015 utvecklades processen att skapa en tydligare profil och klarare budskap som lyfter fram hela Demateks erbjudande.

Det blev en översyn av affärsidén, visionen och företagets värdeord. Genomgången resulterade i ett nytt centralt budskap som nu sammanfattar hela företagets erbjudande. TRYGGA LYFT står för den trygghet, tillförlitlighet och förtroende som Dematek vill att kunderna ska uppleva. TRYGGA LYFT är också ett sätt att förklara vad Dematek håller på med.

Efter förankring internt hos ledning och medarbetare togs en ny grafisk profil fram som förstärker och förtydligar Demateks kommunikation.

Om Dematek

Dematek utvecklar, säljer, servar och installerar lyftutrustningar. Med allt från små kättingtelfrar, lättlastsystem och svängkranar till stora traverskranar. Man har också satsat stort på kvalitetsutbildningar inom industrisektorn med fokus på säkerhet.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Ulf Csselgård, Projektledare
E-post: ulf.casselgard@workbox.se
Telefon: 08-634 02 41