Bakgrund

Genom åren har Electra-Box logotyp förändrats och flera olika varianter har funnits beroende av mediekanal. Workbox analys av varumärket har innefattat att se över hur vi kan stärka företagets profil och utveckla logotypen och det grafiska uttrycket så att det visuella intrycket återspeglar värdeorden och det varumärke som företaget ska stå för.

Vad vi gjort

Arbetet har skett genom återkommande dialog med ledningen och den nya logotypen har stegvis tagit form. Resultatet är en varumärkesplattform med en omarbetad logotyp och ny symbol som ger en mer tydlig och enhetlig profil och stärker Electra-Box kommunikation och höjer varumärkets image.

Om Electra-Box

Electra-Box Diagnostica, är en distributör av produkter till forsknings- och kliniska laboratorier inom Sverige, Danmark, Norge, Finland och Baltikum. För närvarande representerar 33 olika leverantörer och samarbetar med ytterligare ca. 20 företag. Electra-Box strävar efter att kunna erbjuda analyser och totala system som utmärker sig mot sina konkurrenter.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Ulf Casselgård, projektledare
E-post: ulf.casselgard@workbox.se
Telefon: 0703-95 96 22