Reviderad logotyp och ny grafisk profil för Enköpings kommun

Enköpings kommun behövde ta fram en ny grafisk profil för att bygga en ny modern identitet. En grafisk profil som skulle gestalta både platsen, näringslivet, kulturen och alla invånare, ställde extrema krav på tydlighet och enkelhet för att fungera effektivt.

Vad vi gjort

Workbox uppdrag var att revidera kommunens logotyp och ta fram en strategisk och praktisk grafisk profil som alla kommunala bolag och verksamheter kan ställa sig bakom. Målen med identiteten var tydlighet, enkelhet och kanaloberoende.

Enköpings kommun har ett vapenmärke i sin logotyp som ger en identitet och berättar en historia om kommunen. Uppdraget var att behålla den historiska identiteten men ändå skapa en modern form av märket som signalerar en modern kommun med anor.

När man jobbar med ett riksvapen är balansen viktig. Ett vapen signalerar myndighet. En ny mer stiliserad logotyp behöver ha en tydlig avsändare och en form som är lätt att använda i såväl tryckta som digitala medier. Logotypen ska finnas i en liggande och en stående version för att tillgodose samtliga behov att kunna appliceras överallt. Samtidigt förmedlar den nya typografin och de nya färgerna ett modernt uttryck.

Om Enköpings kommun

Enköping – Sveriges närmaste stad.

Enköping är staden med de många parkerna, de gröna rummen.

Enköping är en attraktiv kommun att bo i, belägen vid Mälaren med sitt rena vatten, vackra omgivningar, 3 golfbanor alldeles inpå och de gröna rummen – underbara parker med rum för alla sorts aktiviteter, men även för en stunds lugn och ro. Idag bor drygt 38 000 människor i kommunen varav 20 000 i staden och 18 000 i dess omgivning.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Tom Wiking
E-post: tom.wiking@workbox.se
Telefon: 0700-435 880