Helhetsgrepp om Norbergstrappan

Norbergstrappan AB är ett relativt nystartat bolag men har en lång historia inom betongtrappor. Företaget startades 1988 som Norit AB och köptes några år senare av Skanska Prefab AB.

Företaget växte i stadig takt under Skanskas ägande och blev en av Sveriges största trappleverantörer. 1 Juni 2012 såldes företaget till tidigare fabrikschefen på Skanska och tog namnet Norbergstrappan.

Vad vi gjort

Workbox har arbetat fram grafisk profil, samt en grafisk guide med riktlinjer om hur varumärket Norbergstrappan ska vårdas och användas. Den grafiska guiden omfattar allt från bilder, typsnitt, kontorsmaterial, broschyrer och trycksaker till språkbruk och tonalitet. Vi arbetar även med de imageskapande delar som riktar sig mot specifika beslutsfattande målgrupper som ex. arktitektkontor och byggherrar.

Vi står även för fotografering. Dels bilder på personalen, men främst för dokumentation av pågående och färdiga projekt. Dels för att visa referenser, men även i syfte att skapa förklarande och tydliga bilder av hur Norbergstrappan tillverkar, levererar, monterar och slutför ett projekt. Dessa bilder används i broschyrer, på webben samt i interna dokument.

I vårt åtagande till Norbergstrappan ansvarar vi också för att nyheter och material som ritningar, dokument och bilder publiceras på deras webb. Genom att vi har ett helhetstänk i vårt arbete med Norbergstrappan kan vi arbeta nära vår uppdragsgivare och förkorta leveranstider och effektivisera produktionen.

Om Norbergstrappan AB

Norbergstrappan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongtrappor. Deras koncept bygger på att leverera betongkupan i byggskedet för att i slutskedet av projektet belägga trappan med terrazzo, detta för att få en slutprodukt med mycket hög finish. Norbergstrappan tillverkar och projekterar alla trappor med tillbehör i fabriken i Norberg. Målet var att ta fram en modern, stilren logotyp som tydligt visar vad företaget gör.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.