Imageskapande aktiviteter för Connectors

Connector är ett relativt nytt bolag inom koncernen NORMA Group men har en lång historia inom medicinsk teknik.

Vad vi gjort

Workbox har tagit fram en ny, modern och imageskapande grafisk profil för Connector. Den nya profilen speglar företagets långa erfarenhet och inriktning. Målgruppen är i första hand sjukhus och laboratorier över hela världen.Fokus har varit att kombinera bra och imageskapande bilder med olika mönster som är synonymt med företagets tidigare profil. 

Om Connector

Connectors Verbindungstechnik AG är en av företag som bildades 1985. Huvudkontoret ligger i Schweiz. Kunderna finns inom Pharma och bioteknik. Produktsortiment omfattande olika anslutningar för sterilteknik. Alla standardprodukter finns tillgängliga från lager och uppfyller högsta krav på kvalitet. Man lägger stor vikt vid att alla delar är certifierade och att spårbarheten garanteras.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.
Ulf Casselgård, projektledare
E-post: ulf.casselgard@workbox.se
Telefon: 021-17 17 63