Bakgrund

Amymone Industri ville tydligare markera till kunder, och andra intressenter, att Amymone Industri är en industrikoncern med ett starkt industriellt fokus. För att tydligare visa upp en industrikoncern med tre olika affärsområden: Truck Bodies, Systems Solutions och Components fick koncernbolaget ett nytt namn: Inducore AB. Koncernen fick även en ny devis: Industriella entreprenörer med kunden i fokus.

Vad vi gjort

Workbox jobbade tillsammans med kundens uppdragsgivare att ta fram det nya namnet, devisen, en brand manual och en webbplats för koncernen och dess bolag.


Om Inducore

Inducore är en industrikoncern verksam inom områdena fordonspåbyggnader, systemlösningar och komponent tillverkning. Koncernens syfte är att skapa de för kunderna bästa lösningarna med hög kvalitet och pålitlighet genom entreprenörskap, effektivitet och långsiktighet.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Ulf Casselgård, projektledare
E-post: ulf.casselgard@workbox.se
Telefon: 0703-95 96 22