The Leksell Gamma Knife Society – Grafisk formgivning och produktion

Leksell Gamma Knife Society är ett forum för läkare, fysiker och forskare för att utbyta information, erfarenheter och kliniska tekniker, liksom kliniska data om användning av Leksell Gamma Knife utvecklad av Elektas grundare neurokirurgen Lars Leksell. Elekta AB är ett svenskt företag som främst tillverkar strålkniven Leksell Gamma Knife för behandling av tumörer.

Vad vi gjort

Workbox har genom åren formgivit och producerat en mängd banners och informationsmaterial i samband med informationsträffar och informationsmaterial för spridning via nätverkets egen hemsida.

Om Elekta

Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar kliniska lösningar för behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Bolagets kunder är onkologer, radioterapeuter och neurokirurger cirka 6000 sjukhus världen över. Produkterna är inriktade på precis strålterapi, bildstyrd och stereotaktisk strålterapi, gammaknivskirurgi, stereotaktisk neurokirurgi och kartläggning av hjärnans funktioner.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information. Ulf Casselgård, projektledare E-post: ulf.casselgard@workbox.se Telefon: 08-634 02 40