VG Power Turbo – Ny webbplattform

VG Power Turbo är specialister på turbo generatorer. Man förser industri- och elkraftmarknaden med komplett service och retrofit av luftkylda turbogeneratorer och kringutrustning oavsett varumärke. Man har också ett nära samarbete med flera strategiska partners, inklusive globala turbinleverantörer. Dessutom har man tagit över driften av den enda oberoende balanseringsanläggningen för höghastighetsrotorer i Norden.

Workbox har tagit fram den nya webbplattformen i samband med lanseringen VG Power Turbos utökade tjänster inom balansering av höghastighetsrotorer.

Vad vi gjort

Design och produktion av en ny responsiv hemsida anpassad till dagens behov.

Besök VG Power Turbo »

Om VG Power Turbo

VG Power Turbo hjälper till att hålla kundernas turbogeneratorer i drift så man undviker de katastrofala konsekvenserna som blir om ett haveri uppstår.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Ulf Casselgård, projektledare
E-post: ulf.casselgard@workbox.se
Telefon: 021-17 17 63