Design och utveckling av ny webbplattform för Boule

Boule Diagnostic marknadsför olika instrument för blodanalys. Under sommaren 2016 lanserades den nya webbplatsen för Boule Diagnostic som är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm. Hemsidan är utvecklad och integrerad med andra system för att automatiskt uppdateras med finansiell information. Den nya hemsidan ska bättre stödja Boules affärer och möta investerarnas mobila beteende. Det handlar mycket om att ge hemsidan en image och en bättre struktur som förmedlar det som gör Boule Diagnostic unikt.

Besök gärna hemsidan

Om Boule Diagnostic

Boule är sedan juni 2011 noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Boule Diagnostic marknadsför avancerade system inom bloddiagnostik och innefattar såväl instrument som förbrukningsartiklar i över 100 länder.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Tom Wiking
E-post: tom.wiking@workbox.se
Telefon: 0700-435 880