IDA – Bättre resultat i skolan/förskolan

IDA är ”en katalysator” för att stimulera och stödja skolans/förskolans utvecklingsarbete och identifiera nya områden som enheten behöver utveckla. Målgruppen är skolor och närliggande förskolor (såväl kommunala som fristående) i Västerås och IDA omfattar i dagsläget 7 skolor och 3 förskolor. Enheten erbjuder fler verktyg för att möta dagens och morgondagens möjligheter och utmaningar.

Vad vi gjort

En viktig del av projektet är dokumentation. Varje insats ska rapporteras och årligen sammanställs detta till en övergripande rapport över utförda insatser. Workbox har utvecklat en specialanpassad plattform för all dokumentation som möjliggör att vägledare smidigt kan rapportera sina insatser löpande och att man centralt kan generera rapporter med mycket liten tidsåtgång.

Resultat

Skolorna/förskolorna tillsammans med IDA-vägledare har genomfört över 550 dokumenterade insatser och identifierat vilka av dessa inom varje insatsområde som har fungerat bäst och givit positiva resultat. IDA:s framgångsrika utvecklingsarbete har uppmärksammats nationellt och belönats med GötaPriset 2011.

Läs mer om projektet IDA »

Om IDA

IDA, är en enhet inom Västerås stad som arbetar med förebyggande åtgärder inom skolor och förskolor. IDA står för Inkludering Delaktighet Aktivitet.

Idag uppgår antalet IDA-vägledare i skolorna/ förskolorna till 37 personer och tillsammans behärskar de 15 olika språk.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Alexander Davidsen, projektledare
E-post: alexander.davidsen@workbox.se
Telefon: 021-17 17 66