Stora Enso Skog – Ny plattform för lokal marknadsföring

Stora Enso Skog är en del av Stora Ensos globala virkesförsörjningsorganisation och har sin verksamhet i Mellansverige, indelad i tre regioner: norr, öst och väst. De virkesköpare som arbetar inom de tre regionerna har länge haft behovet av en gemensam ”bank” för alla typer av marknadsförings-, PR- och informationsmaterial – en plats där de snabbt och enkelt kan gå in och beställa det material som önskas.

Workbox fick uppdraget att ta fram en ny plattform för Stora Enso skogs beställningswebb där allt marknadsföringsmaterial för lokala köpa samlas och enkelt kan beställas. Den nya plattformen är utformad efter den nya grafiska profilen som Stora Enso tagit fram under våren.

Vad vi gjort

Den nya beställarwebben underlättar virkesköparnas säljarbete genom att alltid vara uppdaterad med aktuellt marknadsmaterial. Den följer Stora Ensos nya grafiska profil. Möjligheten att säkra kvaliteten och konsekvensen i materialet är en fördel, översikten är en annan. Virkesköparna behöver inte lägga kraft och energi på att exempelvis utforma annonser, marknadsbrev och andra utskick för varje enskilt tillfälle.

Genom ett enkelt formulär kan virkesköparna beställa det material de behöver i sitt dagliga arbete inom respektive region och köpområde.

Om Stora Enso Skog

Stora Enso Skog är en del av Stora Ensos globala virkesförsörjningsorganisation. Varje dag, året runt, förser Stora Enso Skog Stora Ensos svenska sågverk, pappers- och massabruk med virke – den råvara som är grunden då papper, kartong och träprodukter tillverkas. Dessutom levererar Stora Enso Skog biobränslen till Stora Ensos industrier och till externa kunder.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Tom Wiking
E-post: tom.wiking@workbox.se
Telefon: 0700-435 880