Stora Enso Skog – Kommunikation med skogsägare

En viktig del i kommunikationen med privata skogsägare och leverantörer är kontinuitet och tydlighet. Virkesköparna skickar kontinuerligt ut brev och vykort med aktuella inbjudningar och händelser.

Vad vi gjort

Workbox hjälper Stora Enso Skog med att ta fram olika typer av vykort för att tala om att gallring eller avverkning är på gång, inbjudningar till olika event och diverse DR-utskick.

Om Stora Enso Skog

Stora Enso Skog är en del av Stora Ensos globala virkesförsörjningsorganisation. Varje dag, året runt, förser Stora Enso Skog Stora Ensos svenska sågverk, pappers- och massabruk med virke – den råvara som är grunden då papper, kartong och träprodukter tillverkas. Dessutom levererar Stora Enso Skog biobränslen till Stora Ensos industrier och till externa kunder.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Ann-Sophie Sund, projektledare
E-post: ann-sophie.sund@workbox.se
Telefon: 021-17 17 59