Västmanlands Kommuner och Landsting

Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) är en service- och intresseorganisation för kommunerna och landstinget i länet. De ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. VKL utgör bland annat en regional politisk arena för kommun- och landstingspolitik.

Den enda operativa verksamheten i VKL är Taltidningen som ansvarar för att synskadade och läshandikappade i länet får tillgång till riktad samhällsinformation på såväl kommunal som landstingsnivå.

Vad vi gjort

I ett naturligt steg att förnya sin webbplats har vi på Workbox fått förtroendet att leverera en komplett lösning. www.vkl.se är Västmanlands Kommuner och Landstings (VKL) officiella webbplats och en kanal för deras externa kommunikation och information.

Webbplatsen är baserad på publiceringsverktyget WordPress och är producerad för att presentera materialet responsivt. En viktig del i funktion och design är att materialet ska presenteras korrekt oavsett enhet, så som läsplattor och telefoner. Sidan har också anpassats för att underlätta för verktyg som t ex används av synskadade.

Resultat

Webbplatsen bidrar till VKLs övergripande mål och utgöra en viktig informationskanal för deras medlemmar. På webbplatsen kan besökarna hitta all den information som rör verksamheten samt de händelser och evenemang som är planerade.

Besök Västmanlands Kommuner och Landsting här »

Om Västmanlands Kommuner och Landsting

VKL arbetar på uppdrag av medlemmarna – kommunerna och landstinget i Västmanlands län. På VKL:s kansli arbetar utvecklingsstrateger inom vård och omsorg, utbildning och kompetensförsörjning, besöksnäring och regional utveckling.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Alexander Davidsen, projektledare
E-post: alexander.davidsen@workbox.se
Telefon: 021-17 17 66