Archives

zoom
Kommentarer inaktiverade för Köping + Arboga = VME

Köping + Arboga = VME

Varumärkesarbete

Västra Mälardalens Energi och Miljö (VME) är en sammanslagning av energienheten i Köpings kommun och Arboga Energi. Workbox har gjort ett gediget varumärkesarbete för det nya fjärrvärmebolaget.

Ett nytt gemensamt bolag för fjärrvärme bildades den 1 januari 2017. Bolaget ska tillgodose fjärrvärmekunder i västra mälardalen och omfattar Köping och Arboga med omnejd. Fjärrvärmen blir en av Sveriges resurseffektivaste värmekällor – Köping är sjätte störst i landet på att ta vara på spillvärme och Arboga har 100 % förnybara biobränslen. Detta innebar att bolaget ska profileras, med nya kontaktvägar, ny hemsida med ny logotyp och nytt grafiskt uttryck.

Vad vi gjort

Workbox uppdrag var att jobba med hela varumärket VME, att ta fram en strategisk och praktisk grafisk profil som både Köping och Arboga kan ställa sig bakom. Det viktiga var också att vara tydlig med att bolaget är lokalt och gemensamt för de båda kommunerna och att det inte är en ny aktör som kommer utifrån.

Vi har tillsammans med VME tagit fram värdeord som stöd för allt varumärkesarbete. Logotyp, symbol, mönster, typsnitt, färger, bildspråk och tonalitet är de grundelement som alla applikationer och tillämpningar bygger på. Vi har även tagit fram en devis – Ren och nära fjärrvärme – som kan användas som ett tillägg för att förtydliga vad VME är och står för. I den grafiska guiden för VME finns exempel på hur profilen ska tillämpas i kontorsmaterial, presentationsmaterial, utställningsmaterial, skyltning, kläder, fordon och hemsida.

Besök gärna hemsidan

Om Västra Mälardalen Energi och Miljö

Energienheten för Köpings kommun och Arboga Energi AB har blivit ett bolag – Västra Mälardalen Energi och Miljö AB (VME) efter beslut i båda kommunernas
fullmäktige.

Med det nya bolaget blir VME en nära, stark, kompetent och trygg leverantör av återvunnen/ förnyelsebar och klimatneutral fjärrvärme där regionala aktörer gynnas.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Tom Wiking
E-post: tom.wiking@workbox.se
Telefon: 0700 – 435 880

zoom
Kommentarer inaktiverade för Fyrklövern

Fyrklövern

Booklet_fyrklovern

Fyrklövern – Varumärkesbok

Bakgrund

Fyrklövern är glada ekonomer och jordnära jurister. Glada i den meningen att de trivs med vad de gör, trivs med varandra och med sina kunder. Jordnära för att de har en öppen dialog utan krusiduller och pretentioner. Just den där glädjen att brinna för vad de gör, att ge kunden lite bättre siffror genom att bry sig om, vara lyhörd och en god samtalspartner gör att de alltid ger lite mer. De tror på långvariga relationer till sina kunder, ett personligt engagemang och en bra atmosfär på jobbet.

Vad vi gjort

Workbox har tagit fram en liten varumärkesbok där text och bild speglar de värderingar som Fyrklövern står för. Medarbetare får representera de olika tjänsterna; Rådgivning, Redovisning, Jord och skog samt Juridik. Nöjda kunder berättar vad Fyrklövern betyder för dem och vilket stöd och vilken hjälp de fått med sina respektive företag. Boken andas lättsamhet och positivitet – som en av kunderna beskriver det: ”Hos Fyrklövern finns en glädje och framåtanda som smittar av sig”.

Om Fyrklövern

Fyrklövern bildades av fyra ekonomer som en dag ville jobba på ett nytt sätt med ekonomisk rådgivning till mindre företag. Det var år 2007.
Idag har företaget nästan fyrtio anställda på kontor i Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Örebro och Linköping.

Under 2014 stärktes det juridiska benet vilket gör att kunderna kan samla juridiska och ekonomiska tjänster på ett ställe. En stor del kunderna sysslar med jord och skog – men inte alla.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss för mer information.

Tom Wiking
E-post: tom.wiking@workbox.se
Telefon: 0700-435 880