Kommunikationsbyrå i Stockholm

Workbox är en kommunikationsbyrå med engagerade medarbetare som brinner för att hjälpa våra kunder med kreativa och affärsdrivande kommunikationslösningar. Efter en genomarbetad analys och kloka slutsatser om vad som ska kommuniceras omsätter vi våra tankar i olika strategier och idéer. I denna fas utvecklar vi varumärkesstärkande och säljdrivna kommunikationslösningar, tar fram förslag på kampanjupplägg och kreerar koncept och budskap.

Varumärkesstrategi förenklar och särskiljer
Vi hjälper dig att formulera varumärkets vision, affärsidé och värderingar så alla i din organisation kan ta till sig budskapet. Du behöver också en plattform för att kunna berätta om varumärkets identitet, uttryck och löften. Det handlar om att berätta om vart varumärket är på väg och vilket särskiljande uttryck och löfte du vill kommunicera till omvärlden.

Samordna all din kommunikation
Även om en reklamkampanj eller webbkampanj är noggrant avgränsat i tiden för att driva försäljning, till exempel en produktlansering, måste det sättas in i företagets totala kommunikationskoncept. Det räcker inte längre med att ha utomordentliga produkter. Kunderna måste dessutom få positiva associationer till varumärket. Därför är det viktigt att man ständigt se över sitt varumärke och sina strategier.

Långsiktighet och kontinuitet stärker ditt varumärke
Med ett långsiktigt och konsekvent agerande i alla media stärker man, steg för steg, sin position. Detta är en självklarhet, men den tål att upprepas. Vi är vana att tänka i dessa banor. Långsiktighet är dock inte det samma som att rulla på i samma fotspår år efter år. Förutsättningarna ändras och det är viktigt att läsa av förändringarna och anpassa sitt agerande därefter.

Om du har funderingar kring hur du kan stärka ditt företag och dina varumärken.

Låt oss träffas för att hitta en lösning som passar er. Workbox är en kommunikationsbyrå mitt i Stockholm. Vi sitter på Norrlandsgatan 14.

Läs mer om våra tjänster ›