Vi skapar kreativ form och effektiv grafisk produktion

Vi hjälper våra kunder att kreera, formge och producera för olika medier, marknader och språk, det kan vara annonser, trycksaker, årsredovisningar, kundtidningar, profilprogram och webbsidor. Ofta handlar det om att förenkla och förtydliga komplicerade budskap så att de blir övertygande och enkla för målgruppen att ta till sig och förstå. Det gäller såväl en kreativt utformad annons som en omfattande webbapplikation.

Vi har höga krav på form och kvalitet

Även om en reklam- eller webbkampanj är avgränsad i tiden för att driva försäljning måste den sättas in i företagets totala kommunikationskoncept. Därför är det viktigt att man anpassar all grafisk produktion efter företagets övergripande grafiska profil. Samma sak gäller företagets webbdesign. Med en levande och modern webbsida som är utformad i harmoni med företagets övriga marknads-kommunikation blir din marknadsföring på internet mer effektiv och lönsam.

Vi hjälper dig att skapa en ny personlighet

Att skapa ett nytt varumärke eller bara fylla ett gammalt varumärke med nya värden kräver att man först analyserar vilket tonläge, vilka värden och uttryck som finns i företagets varumärke och omgivning idag. Därifrån får man sedan mejsla ut varumärkets nya personlighet. Med våra kommunikationskonsulter får du hjälp att göra en analys av ditt varumärke, formulera och skapa ditt nya uttryckssätt och identitet.

Vi hjälper dig att skapa en läsvärd tidning

En kundtidning som är riktad till en utvald målgrupp är ett bra sätt att skapa en relation. Men det är viktigt att kunderna upplever att tidningen är intressant och läsvärd. Med rätt formspråk, bilder och artiklar som samspelar, är det svårt att hitta ett bättre sätt att kommunicera med kunderna. Resultatet blir att de lojala kunderna blir nöjda ambassadörer. Kontakta oss »