Västerås stadsmission väljer Workbox

Västerås stadsmission finns till för människor i Västerås som behöver hjälp och stöd gällande hemlöshet, missbruksproblematik, psykisk ohälsa, kriminalitet, eller ungdomar i utsatthet och riskmiljöer. Inom verksamheten ingår även en second-hand butik där det finns möjlighet för individer att använda sin resurs och kompetens i en praktik eller arbetsträning.

Västerås Stadsmission är en ideell förening som behöver stöd i form av gåvor från privatpersoner, företag, organisationer och församlingar för att kunna bedriva sitt viktiga arbete, att förändra möjligheterna för de mest utsatta. I detta arbete är kommunikation och information några av de viktigaste delarna.

Valet av ny reklambyrå föll på Workbox Communication AB, som kommer att arbeta med kommunikation, kampanjer, grafisk produktion samt digitala kanaler så som hemsida, webbutik och sociala medier.

Med nytt fokus är målet att fortsätta bygga kännedom gällande Västerås stadsmissions verksamhet, både genom traditionella medier, men även genom nya kampanjer och kanaler som också når en bredare åldersgrupp.

Vi är hedrade och hälsar Västerås stadsmission hjärtligt välkommen!

www.vasterasstadsmission.se