grafisk-identitet

Grafisk profil och visuell identitet

Din identitet påverkas av hur du kommunicerar med din omgivning.

Den grafiska profilen och logotypen är viktiga verktyg som ger dig en enhetlig profil, vilket är en förutsättning för att stå fortsatt stark i den hårda konkurrensen.

En stark och genomtänkt visuell identitet:

  • Bidrar till tydlighet, enhetlighet och igenkänning, vilket ökar företagets trovärdighet 
  • Är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke 
  • Ger ett samlat och professionellt intryck 
  • Dessutom – genomtänkta ramar gör det enklare för dem som ska kommunicera – man behöver inte uppfinna hjulet varje gång 

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ulf Casselgård
ulf.casselgard@workbox.se
0703-95 96 22

eller skicka ett mail till
hej@workbox.se