strategi-varumarke

Strategi och varumärkesidentitet

Med ett långsiktigt och konsekvent agerande i alla media stärker du, steg för steg, ditt varumärke och dess position.

Detta är en självklarhet, men den tål att upprepas. Långsiktighet är dock inte detsamma som att rulla på i samma fotspår år efter år. Förutsättningarna ändras och det är viktigt att läsa av förändringarna och anpassa sitt agerande därefter.

Att skapa ett nytt varumärke eller fylla ett gammalt med nya värden kräver att man först analyserar vilket tonläge, vilka värden och uttryck som finns i företaget och dess omgivning idag. Därifrån tas varumärkets nya, önskade position fram samt riktningen och strategin för att nå dit.

En strategi förankrad i verksamheten, en tydlig positionering och ett målinriktat varumärkesarbete stärker företagets relationer med kunder och andra intressenter. Vi hjälper dig att utveckla din marknadsstrategi och planera för framgångsrik marknadsföring som fungerar i praktiken.

Målet är alltid att skapa de bästa förutsättningarna för att stärka ditt företags relationer, varumärken och affärer. Våra marknadskonsulter hjälper dig att göra en analys av ditt varumärke, formulera och skapa ditt nya uttryckssätt och identitet.

 

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Ulf Casselgård
ulf.casselgard@workbox.se
0703-95 96 22

eller skicka ett mail till
hej@workbox.se